Perearstikeskuste kvaliteedi hindamine

PRAKSISTE KVALITEEDIJUHIS

 

"Eesti perearstipraksiste kvaliteedijuhis" (EPK) koondab endas standardeid, mis iseloomustavad hea perearstipraksise töökorraldust, organisatsiooni ja ravikvaliteedi küsimusi. Lisaks tekstdokumendile sisaldab raamat ka indikaatorite tabelit ning näidis-tagasisideküsimustikku patsientidele. EPK on tõhus töövahend oma praksise töö korraldamisel või ümberkorraldamisel.

Eesti Perearstide Selts tänab töörühma koosseisus Ruth Kalda, Le Vallikivi, Mari Soots ning Elle-Mall Keevallik. Juhendi valmimisele aitasid samuti kaasa head koostööpartnerid Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium ning Terviseamet.

Tellimiseks kontakteeruge maili teel:
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., andmetest sisestage tellija nimi , (+ firma nimi, kellele tuleb arve), postiaadress ja kontaktelefoninumber ning raamat jõuab Teieni.

Allalaadmiseks:

PRAKSISTE AKREDITEERIMINE

 

Praksiste akrediteerimise (ehk perearstikeskuste kvaliteedi hindamise) süsteem

Eestis põhineb Eesti Perearstipraksiste kvaliteedijuhises (2009) kirjeldatud ja 2018 aastal uuendatud kvaliteediindikaatoritele. Süsteem on loodud Eesti Perearstide Seltsi algatusena. Alates 2016 aastast on praksiste kvaliteedisüsteem liidetud Eesti Haigekassa poolt tasustatava perearsti kvaliteeditasusüsteemiga. Eesti Perearstide Seltsi poolt juhtis praksiste kvaliteedisüsteemi al. 2009 - 2014 Katrin Martinson, 2015-2017 Triinu - Mari Ots, alates 2018 aastast Elle-Mall Keevallk.

2018 AASTA AUDITEERIMISE PROTOKOLL

Praksise andmete sisestamine

Kõige aluseks on praksise hinnang oma keskusele eelmist aastat silmas pidades. Selle andmed sisestab praksise esindaja täites  praksiste kvaliteeditabeli oma keskuse kohta.  Sisestatud andmete alusel formuleerub skoor, mille alusel paigutub praksis  A, B või C-tasemesse.  Tabel on andmete sisestamiseks avatud kokkuleppeliselt aasta algusest märtsikuuni. Alates aprillist tabel suletakse ning enam  tabelisse  andmeid lisada ei ole võimalik.

Eesti Haigekassa teeb andmete analüüsi 3 punkti osas:
1) Raviloos leiduvad õe sissekanded ning raviarvetel on õe töö kodeeritud 9061, 9062, 9063, 9064 koodidega - arv TTO raviarvetel 2017. aastal – vähemalt 800 korda nimistu kohta;
2) Digiepikriiside saatmine: 2017. aasta viimases kvartalis digilukku edastatud vähemalt 40% ravijuhtudest;
3) Praksise kõik nimistut omavad arstid omavad kehtivat resertifitseerimist.

Andmete analüüsi järgselt kujuneb välja lõplik keskuse skoor.

Auditeerimine

Maist septembrini toimub auditeerimisprotsess. Alati auditeeritakse kõiki esmaseid A ja B taseme praksiseid. Lisaks toimub juhuvalik, mille alusel auditeeritakse ka C-taseme praksiseid.Viimastel aastatel on auditeeritud ca 100 perearstikeskust. 2018 aastal on suurem rõhk just C-taseme keskustel, eesmärgiga perearstikeskudte kvaliteedi ühtlustamine ja tõstmine.

Audiitoritena on erinevatel aastatel  tööd teinud mitmed lugupeetud kolleegid meie endi seast, samuti TÜArstiteaduskonna Peremeditsiini õppetooli esindajad  koos professor Ruth Kaldaga. Lisaks on EPS kutsunud külalisaudiitoriteks nimekaid tervishoiuametnikke (siiani on osalenud pr. Maivi Parv ja hr. Tanel Ross  Haigekassast,  pr. Pille Saar ja hr. Üllar Kaljumäe TAst, pr. Helvi Tarien TAIst) ning teadlasi (2013 prof. Paula Vainiomäki Turu Ülikoolist). Audiitorid töötavad kolmeliikmeliste meeskondadena, kus audiitorite ülesanne on  anda objektiivne hinnang esitatud dokumentidele ning praksise toimimisele, kokku on lepitud auditeerimise head tavad.

Auditeerimisel kirjeldab praksis oma keskuse toimimist kirjalikult detailselt ning audiitorid külastavad kokkulepitud ajal perearstikeskust kirjeldatu hindamiseks. Selle tulemusena  valmib auditeerimise protokoll, mis mõlemapoolselt allkirjastatakse. Audiitorid kinnitavad sellega lõpliku hinnangu, millise taseme keskus saavutas.

Tunnustamine

A- taseme praksised saavad avaliku tunnustuse ning meene EPS sügiskonverentsi raames.

Eesti Perearstide Seltsi juhatus