PrimCare IT projekt

PrimCareIT eesmärk on tele-meditsiini parendamine esmatasandi arstiabis. Piloteerides tele-konsultatsiooni ja tele-mentorluse tarkvaralahendusi perearsti keskustes. Lisaks võideldakse projektis arstide äravooluga maapiirkondadest ning ametialase isolatsiooniga, mis võimaldab paremat esmatasandi tervishoidu Läänemere piirkonnas.

Lühidalt:
  • 16 partnerorganisatsiooni 7 partnerriigist
  • Juhtivriik: Soome 
  • Eelarvest 2,5 miljonit eurot 
  • Kestvus: 33 kuud (September 2011 – juuni 2014)

Koduleht: http://primcareit.net/ 

Lõppuraport: http://primcareit.net/documents/publications/PrimCareIT_FinalReport_final.pdf


View PrimCare IT Estonian telementoring sites in a larger map

altalt