Mittetulundusühing Eesti Perearstide Selts

Seltsi eesmärgiks on peremeditsiini kui tervishoiuteenuse arendamine ning oma liikmete ühiste huvide esindamine ja kaitsmine.

Missioon

Viia tervishoiukorraldajateni arusaam, et kvaliteetne perearstiabi on väärtus, mille hindamine riiklikul tasandil peab muutuma sõnadest tegudeks. See hoiab perearste Eestis, motiveerib neid järgima kvaliteedistandardeid ja tagab ühtse arusaama nii patsientide, arstide kui ka riigi tasandil, milline on perearsti roll arstiabisüsteemis. Kvaliteetne perearstiabi on väärtus. mille järgimisest võidab iga Eesti inimene. Patsiendi jaoks on perearst tervishoiusüsteemi võtmeisik.

Eesmärgid

EPSi peamine eesmärk on seista selle eest, et perearsti eriala ühiskonnas oleks väärtustatud ning arsti ja patsiendi vahel valitseks usaldus ning lugupidamine, mistõttu perearstid tahaksid ennekõike töötada oma kodumaal.

Prioriteedid

Perearstid on algatanud tervishoiukorralduses rea muudatusi, et tervishoiusüsteem oleks efektiivsem ning patsiendisõbralikum. Patsiendikeskne ja arste väärtustav mõtteviis peab jõudma ka poliitikute ja tervishoiukorraldajateni.