Baasturbe meetmed ja PAITRA

PAITRA abil saab perearstikeskus nõuetele vastavalt struktureeritud IT riskianalüüsi faili, mille sisu peab perearstikeskus kindlasti üle vaatama ja oma keskusele sobivaks korrigeerima. PAITRA on mõeldud selleks, et lihtsustada perearstikeskuste jaoks IT riskianalüüsi tegemist, aga kui keskusel on võimalik kaasata enda tugevaid infoturbe eksperte, siis ei ole PAITRA kasutamine hädavajalik.