Meelespea patsiendile perearstikeskusesse tulekuks (22.04)

Meelespea patsiendile perearstikeskusesse tulekuks (pdf)
Памятка пациенту о приходе на прием к семейному врачу (pdf)

Meelespea patsiendile perearsti vastuvõtule tulekuks

Meelespea patsiendile perearstikeskusesse tulekuks (pdf)
Памятка пациенту о приходе на прием к семейному врачу (pdf)