TVL lahendus (16.03)

TVL lahendus 

Alates 16.03. on inimesel, kes on haigestunud ükskõik millisesse haigusesse või lähedalt kokku puutunud nakkushaigust põdeva inimesega, võimalus teavitada www.digilugu.ee kaudu oma perearsti haigus- või hoolduslehe vajadusest.

Teavitus saadetakse perearstile, tööandjale ja haigekassale.

Lahendus ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele, kes ei ole haiged või ei põeta nakkushaiget isikut.

Õigus töövõimetushüvitisele tekib, kui perearst ja tööandja on kinnitanud inimese edastatud info töövõimetuslehel.

Patsiendiportaalis teeb inimene valiku:
o Olen haige
o Põetan teist inimest (sellisel juhul tuleb täita põetatava isikukood)

Lisaks peab inimene sisestama teenusesse oma telefoninumbri, mille kaudu võtab perearstikeskus temaga seitsme kalendripäeva jooksul ühendust.

Vaikimisi avatakse töövõimetusleht taotlemise kuupäevast kuni 30. märtsini 2020.a.

Taotluse esitamisel kinnitab inimene, et kõik esitatud andmed on korrektsed. Teadvalt esitatud valeandmete korral on Haigekassal õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

Ülevaade TVL teavitustest

Nendest edastatud andmetest ülevaate saamiseks on perearstidele loodud erilahendus, mille leiate digiloo MISP keskkonnast aadressil https://misp2.digilugu.ee/misp2/login.action lingilt
„Patsiendiportaalist edastatud töövõimetuslehed".
Antud lingilt leiate patsientide koostatud avatud olekus töövõimetuslehed, soovi korral kogu tervisekeskuse või ainult praksise kohta.
Lingil klõpsates avaneb otsinguvorm:
TVL1
Kohustuslik on sisestada Dokumentide esitamise periood ja soovi korral võib dokumente filtreerida ka perearsti isikukoodi või kindlustatu isikukoodi alusel.
Kui vajalik on alla laadida näiteks ühe perearsti nimistu patsientide taotlused, tuleb sisestada perearsti isikukood, kindlustatu isikukoodi lahter tühjaks jätta. Nimekirja saab alla laadida ka mõni teine PAK-i töötaja, kellele on MISP2-s õigused antud.

Otsingu käivitamisel kuvatakse avatud lehtede loetelu:

TVL2


Loetelu saab laadida alla, klõpsates tabeli all nupule „Salvesta…“ saate valida kas salvestate saadud tulemuse PDF failina või XML failina, viimase saate soovi korral avada Excelis tabelina. Fail salvestub teie arvutisse veebilehitsejas määratud kausta.
Loetelu enda vaates on võimalik hetkel lehte ka kohe lõpetamiseks avada, soovi korral TVL andmeid muuta ja lõpetamine haigekassale edastada:

TVL3


NB! Tarkvaraarendaja Medisoft on lubanud töötada perearsti töö lihtsustamiseks välja lahenduse mis võimaldab uue teenuse kaudu laekuva info alusel automaatselt ravijuhud ning avatud TVLid luua. Teiste tarkvarade arendusplaanide kohta puudub hetkel täpsem info. 

TVL lahendus