Infokiri perearstidele (16.03)

Infokiri perearstidele (pdf)
Бюллетень для семейного врача (pdf)

Infokiri perearstidele 16.03

Töökorralduse muutuste põhimõtted
Töökorralduse muudatuste eesmärkideks on välistada koroonaviirusnakkuse edasist levikut ja anda abi ohtlikus seisus inimestele, selekteerides välja inimesed, kes tuleks hospitaliseerida.

● Perearstikeskuste töös kasutatakse igal võimalikul juhul kaugtöö võimalusi, kaasatakse lisapersonali.
● Peatatud on perearstikeskuste plaanilised vastuvõtud ja ennetustegevus. Tervete imikute vastuvõtt jätkub (hoitakse eraldi nakkushaigetest).
● Perearstikeskusse vastuvõtule kutsutakse vaid inimesed, kelle puhul on kahtlus, et tal on meditsiinilist sekkumist vajav seisund.
● Töövõimetus- ja hoolduslehti saavad inimesed taotleda digitaalselt läbi Patsiendiportaali www.digilugu.ee 
● Perearstikeskus peab pakkuma inimestele võimalust konsulteerida ka e-posti teel.
● Perearstikeskusesse palume inimestel pöörduda telefoni ja e-posti teel ja ainult tervisemuredega.
Vastuvõtule tuleku vajalikkuse otsustab telefoni vastu võtnud õde või arst.
● Perearstikeskusse tohib kohale tulla ainult eelneval kokkuleppel ja õigeks ajaks.

Isiklik hügieen on ülitähtis: me ei tohi olla nakkusallikateks oma patsientidele ja kolleegidele!

Pöördumine Eesti Vabariigi Valitsuse poole
Saatsime pöördumise peaministrile ja sotsiaalministrile, teemadeks:
● Kaitsevahendite katastroofiline puudus
● IT-vahendite vajadus, IT-toe vajadus
● Rahastusallikad
● Epideemia arenedes võib vajalikuks osutuda nn pop-up-kliinikute loomine suuremates linnades - vaja ressursse

Pöördumine KOVide poole
EPS pöördus kohalike omavalitsuste poole, et perearstid saaksid suuremat tuge ka KOVidelt. Iga KOV ja PAK peavad omavahel arutama, millised on parimad lahendused, arvestama kohalikku eripära ja ka vajaduste muutumist ajas.

KOVidele läks palve aidata järgmistes aspektides:
● Ruumide ja IT-tehnika, samuti IT-toe leidmine kaugtöö tegemiseks Töötaja, kes kasutab KOV ruume, ei tohi ise haige olla!
● Vajadusel töötajate majutamine (nt teisest linnast appi tulnud töötaja) ja toitlustamine
● PAK töötajate toitlustamine (lõunasöök)
● Pesumajateenuse igapäevane korraldamine, kulleriga (võib kokku leppida ka kohaliku haiglaga)

IT-teemad
Kaugtöö
Kuna perearstikeskused peavad sisse seadma ka ajutised kaugtöökohad, konsulteerisin paari
IT-guruga. Nad kirjeldasid ära teenuse, mida me vajame. Paraku on selle teenuse aktiveerimiseks vaja välist abi, mistõttu ma mainisin ka seda pöördumises peaministrile. Kui te saate omal käel või
näiteks KOVi toel hakkama, on muidugi tore. Soovitan KOVilt küsida ka ruume ja laenuks arvuteid, IT-tuge.
Kui vajate kõrvalist abi, siis ma annan teada, kui valmisolek selleks on olemas. Facebookis on juba IT-inimesed, kes koguvad perearstide jaoks arvuteid, seavad neid töökorda ja pakuvad IT-tuge. Nii armas!

TVL/OL digilahendus
Suurim muutus on praegu see, et patsientidele on sisuliselt kahe ööpäevaga loodud TEHIKu ja haigekassa poolt lahendus, kus inimesed saavad minna portaali www.digilugu.ee ja sealt saata taotluse perearstikeskusele TVL/OL avamiseks. Kuna seaduse järgi avab TVL perearst, tuleb perearstikeskusel inimesega ühendust võtta, et TVL/OL avamine kinnitatud saaks. Tegime
ettepaneku anda TVL/OL avamiseks luba ka perearstikeskuse õdedel - lubati, et tuleb ministri käskkiri selle kohta.
Kirja kirjutamise hetkel püüavad TEHIKu inimesed seda lahendust tööle panna. Loodetavasti 16.03 hommikul on see valmis, nii et telefonikoormus on veidigi väiksem.

Iga päev peab perearstikeskuse töötaja MISP2-s alla laadima inimeste nimekirja, kes soovivad TVL/OL, ja helistama läbi kõik soovijad. Helistades täpsustatakse inimese kaebused ja selle, kas ta vajab tervisenõu. Seda tööd võib teha ka mõni heast suhtlejast mittemeedik, kuid ta peab kindlasti küsima, kas inimene vajab/soovib nõustamist pereõe või -arsti poolt. Läbihelistamine peaks toimuma 7 kalendripäeva jooksul (nii et saab ka nädalavahetusel teha, kes tahab). Läbihelistamise töö on ideaalne teha kaugtööna.

TVL lõpetamise/tühistamise lahendus püütakse ka teha. Vaikimisi avatakse kõik TVL/OL 14 päevaks.

Medisoft lubas paari päeva jooksul teha ka omapoolse otsa, nii et enamus tööst oleks automatiseeritud.

Videokonsultatsiooni vahend MinuDoc - pandeemia ajal tasuta
MinuDoc tegijad on pandeemia tõttu otsustanud pakkuda perearstidele oma lahendust tasuta - see sobib hästi videokonsultatsiooniks ja sõnumivahetuseks patsientidega. Dokumenteerimine tuleb siiski teha perearstitarkvaras (nt Perearst 2). Juhend ja täpsem tutvustus on lisatud kirjale.

PAK-i sisesuhtluse vahend (tekst, heli, video) - RIA soovitab kasutada Signalit, mis on parem alternatiiv Skype’ile. Selle saab alla laadida telefoni ja arvutisse ning see võimaldab helistada, teha videokõnet ja vestlusi nagu ka Skype, kuid on turvalisem kasutada. Kõigil osapooltel peab olema Signal seadmesse alla laetud. Rakendus on tasuta.
Selle saamiseks tuleb minna:
www.signal.org või oma telefonist App Store vm äppide allalaadimise keskkonda ja rakendus oma arvutisse/telefoni installida. Esmasel avamisel tuleb teha kasutaja ja korras.

Patsientidele on SOM loonud väga vahva enesediagnostika rakenduse, mis esitab lihtsad küsimused ja aitab inimesel otsustada, kas ravida end kodus, pöörduda perearstikeskusse või kutsuda hoopis kiirabi. See saab tööle lähipäevil. Lisaks on HealthBook koos EPSi tiimiga loomas põhjalikumat ja ägedamat enesediagnostika-rakendust, mille valmimiseks kulub veel vähemalt nädal.

Lisapersonal
Andres Lasn ja Tiina Saks on kokku pannud väikese andmebaasi arstidest ja tudengitest, kes on valmis appi tulema. Nad annavad ise täpsemalt arengutest teada.

Mõned listis üles kerkinud teemad
Haigestunud töötaja - käsitletakse kui riskigruppi. Läheb koju, kiirabi võtab proovid. Vt Terviseameti saadetud juhendit.
Arstiabi ravikindlustuseta isikutele - arstiabi antakse kõikidele erakorralist abi vajavatele inimestele. Arve läheb haigekassale.
Diagnoosikood - vt kirja juures olevat juhendit. Medisoft lubas selle esimesel võimalusel koodide hulka lisada.

Juhendid
Kirjale on lisatud:
● Infokiri perearstidele (seesama kiri pdf-failina)
● Töö ümberkorraldamine esmatasandil
● Soovitused koristamiseks ja desinfitseerimiseks
● TVL lahenduse juhend
● Ajutine PAK infosüsteemi juhend (tegelikult üksikul PAKil pole kasu, sobib mitmete PAKide korraga aitamiseks, nt maakondlikul tasemel)
● Tekst kodulehele - väike mall, mille alusel saate luua teile sobiva teksti
● COVID-19 haigusjuhu klassifikatsioon - Terviseameti juhend, mille te juba saite
● Patsiendi kodune ravi - Terviseameti juhend, mille te juba saite
● Koroonaviiruse ravisoovitused lastele - aitäh pediaater dr Ülle Uustalule!
● Koroonaviiruse juhis lapsevanemale - aitäh pediaater dr Ülle Uustalule!
● Eakate kaitsmise soovitused
● RHK kodeerimisjuhend

NOPE teeb veel COVID-19 praktilisemat ravijuhendit

Kolleegid, ärge unustage ka iseend! Soovitan keskustes, kus seda veel pole tehtud, seada sisse kindel 30-60-minutiline lõunapaus, ja see aeg on püha!

Kui naabernimistus jäävad kolleegid hätta, siis minge appi või andke abivajadusest teada. Kui seljad kokku paneme, saame kõigega hakkama. Sest me oleme ju perearstid! :)

Jõudu ja tervist soovides Karmen

Infokiri perearstidele
Бюллетень для семейного врача (pdf)