COVID-19 isolatsiooni ja karantiini lõpetamise kriteeriumid (24.11)

COVID-19 isolatsiooni ja karantiini lõpetamine (pdf)
Критерии по окончанию режима изоляции и карантина для людей с COVID-19 (pdf)
The criteria for releasing COVID-19 patients from isolation or quarantine (pdf)

24.11.2020

Isolatsiooni lõpetamine

COVID-19 haige loetakse nakkusohtlikuks 2 p enne ja ca 10 p pärast haigusnähtude tekkimist.

1. Sümptomitega isikud (kodusel või haigla tavaosakonnas ravil)

∙COVID-19-le iseloomulike sümptomite algusest on möödunud vähemalt 10 p ja viimase 72 h vältel ei ole olnud palavikku (palavikualandajaid kasutamata) ja respiratoorsed sümptomid on taandunud

2.Sümptomitega isikud (III astme intensiivraviosakonnas ravil või kaasuvaks haiguseks sügav immuunpuudulikkus*)

∙COVID-19-le iseloomulike sümptomite algusest on möödunud vähemalt 20 p ja viimase 72 h vältel ei ole olnud palavikku (palavikualandajaid kasutamata) ja respiratoorsed sümptomid on taandunud. Soovitav on konsulteerida isolatsiooni lõpetamisel infektsioonhaiguste arstiga

*sügava immuunpuudulikkuse definitsioon: kemoteraapia; kombineeritud primaarne

immuunpuudulikkus; HIV: CD4 rakke <200 x 106/L; kuni üks aasta pärast organtransplantatsiooni ja vereloome tüvirakkude transplantatsiooni; ravi prednisooniga või selle ekvivalendiga > 20 mg/päevas rohkem kui 14 päeva

3.Asümptomaatilised isikud, kelle SARS-CoV-2 nukleiinhappe amplifitseerimise analüüsitulemus (PCR) on positiivne

∙Kui haigusnähte pole ilmnenud, lõpetatakse isolatsioon 10 p möödumisel alates positiivsest testist

4. COVID-19 haigega lähikontaktis olnud isikud

∙14 päeva või kuni kokkupuutejärgselt 10. päeval antud SARS-CoV-2 PCR analüüsi negatiivse tulemuse selgumiseni. Haigega igapäevaselt kokku puutuvate lähikontaktse karantiin lõppeb, kui esimesest nakkusohtlikust kontaktist on möödas 14 päeva või kuni 10. päeval tehtud SARS-CoV-2 PCR test on osutunud negatiivseks.

∙Haigega ühekordses lähikontaktis olnud isiku karantiin lõppeb 14 päeva pärast nakkusohtlikus lähikontaktis viibimist või kuni 10. päeval antud SARS-CoV-2 PCR test osutub negatiivseks. Lähikontaktis olemise päeva loetakse päevaks 0.

∙Haigusnähtude tekkimisel kehtivad punktides 1 või 2 toodud isolatsiooni lõpetamise kriteeriumid, isolatsiooni alguseks loetakse sümptomite tekkimise esimene päev. COVID-19 diagnoos kinnitatakse SARS-CoV-2 nukleiinhappe amplifitseerimise testiga.

Töörühma liikmed:

Vivika Adamson, Mait Altmets, Anne Kallaste, Kerstin Kase, Kadi Kenk, Irja Lutsar, Maire Link, Piret Mitt, Helen Mülle, Paul Naaber, Aleksei Nelovkov, Karoliina Potisepp, Kristel Päro, Aino Rõõm, Pilleriin Soodla, Eda Tamm, Kai Zilmer

Kirjandus:

1.ECDC Guidance for discharge and ending of isolation of people with COVID-19 16.10.2020 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Guidance-for-discharge-and-ending-of-isolation-of-people-with-COVID-19.pdf

2.Criteria for releasing COVID-19 patients from isolation. WHO, 2020. https://www.who.int/publications/i/item/criteria-for-releasing-covid-19-patients-from-isolation

3.Duration of Isolation and Precautions for Adults with COVID-19. CDC, 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration- isolation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019- ncov%2Fcommunity%2Fstrategy-discontinue-isolation.html

4.Laurer, S, et al. The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application. Ann Intern Med. 2020;172(9):577-582

5.Follow-up of close contacts, quarantine and home isolation- advice for healthcare personnel

(https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/testing-and-follow-up/follow-up- close-contacts/?term=&h=1)

 

COVID-19 isolatsiooni ja karantiini lõpetamine (pdf)
Критерии по окончанию режима изоляции и карантина для людей с COVID-19 (pdf)
The criteria for releasing COVID-19 patients from isolation or quarantine (pdf)