Isolatsiooni lõpetamine. Algoritm

 

COVID-19 isolatsiooni lõpetamise kriteeriumid

Järgnevad soovitused on aluseks COVID-19 infektsiooniga patsientide ja tervishoiutöötajate isolatsiooni lõpetamiseks ja ohutuks tööle lubamiseks.

1. Patsientide ja tervishoiutöötajate (sh hooldusasutuste töötajad) isolatsiooni lõpetamine

- Haigusnähtude algusest on möödunud vähemalt 14p ja viimase 72 h vältel ei ole palavikku (palavikualandajaid kasutamata) ja respiratoorsed sümptomid taandunud.

- SARS-CoV-2 infektsiooni läbipõdenud ja tervenenuks loetud patsientide puhul kordustestimist ei teostata.

- Immuunpuudulikkusega patsientide korral konsulteeri infektsioonhaiguste arstiga.

2. Isolatsiooni lõpetamine asümptomaatilisel patsiendil

- Haigusnähtudeta varasemalt teadmata COVID-19 staatusega positiivse SARS-CoV-2 PCR korral lõpetatakse isolatsioon 10 p möödumisel alates positiivsest testist.

3. Kokkupuude COVID-19 haigega (kodune või tööalane kontakt)

- COVID-19 haige loetakse nakkusohtlikuks 48h enne kuni 14p pärast haigusnähtude tekkimist.
- Kokkupuutejärgselt esimesest kontaktist 14 p eneseisolatsioon ja sümptomite jälgimine (palavik, respiratoorsed sümptomid).
- Kui sümptome pole tekkinud, siis pole karantiini lõpetamisel testimine vajalik.
- Haigusnähtude tekkimisel kehtivad punktis 1 toodud isolatsiooni lõpetamise kriteeriumid.
- Erijuhtudel võib karantiini ajal olla vajalik asümptomaatiliste kontaktsete (nt patsient ei ole võimeline ise oma sümptomeid kirjeldama või hooldekodude, varjupaikade, ühiselamute elanikel jms) testimine PCR testiga nädalase intervalliga.

Töörühma liikmed:
Vivika Adamson, Mait Altmets, Anne Kallaste, Kerstin Kase, Kadi Kenk, Irja Lutsar, Piret Mitt, Helen Mülle,
Paul Naaber, Aleksei Nelovkov, Kristel Päro, Aino Rõõm, Pilleriin Soodla, Eda Tamm, Kai Zilmer

30 ISOLATSIOONI LÕPETAMINE 25052020