Hankekord/ Hanked

 HANKEPLAAN 2020

 HANKEPLAAN 2021

1. # TAT PROJEKT: „Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine“ 01.10.2019–31.01.2023 

I Faasi tegevused ja tulemused: 
MEMO 1 - siin
MEMO 2 - siin
MEMO 3 - siin
LÕPPARUANNE - siin