Tallinna Perearstide Selts on Tallinna ja Harjumaa perearste ühendav katuseorganisatsioon.

Tallinna Perearstide Seltsi peamised fookused:
  • perearstide ja pereõdede elukestev õpe: TPSil on pikaajaline traditsioon korraldada Tallinnas igakuiseid hommiku- ja õhtukonverentse aktuaalsetel teemadel. Samuti toimuvad igal kevadel ja sügisel TPS konverentsid koostöös mõne teise eriala arstidega. Kõik konverentsid kantakse svoogi kaudu kogu Eesti perearstideni.
  • perearstide ja pereõdede õiguste eest seismine piirkondlikul tasandil.
  • perearstide ja pereõdede kogukondlikud üritused - laste jõulupidu ja igakevadine üldkogu-teatrikülastus.
  • aktiivsete liikmete kaasamine Eesti Perearstide Seltsi esindust vajavatesse töögruppidesse ekspertidena.