2019 sügissemester

EPS Esmatasandi koolitus-arenduskeskuse 2019 sügissemestri õppekava.

Õppekava nimetus: perearstipraksiste meeskondade erialaline täiendõpe.
Tervise ja heaolu õppevaldkond
Õppekavarühm: meditsiin
Koolituste õppekeel on eesti keel.
Õpingute alustamise tingimus: eesti keel vähemalt b2 tasemel.
Koolituste maht on 4 akadeemilist tundi (v.a. Balint grupp, kus grupitöö koolituse maht on 3 akadeemilist tundi). Auditoorse töö maht 76 tundi, iseseisva töö maht on 0 tundi.
Õppe sisu: perearsti ja pereõe kui esmatasandispetsialistide multifunktsionaalsete erialaste ja erialast tingitud eripäradega toimetulekualaste teadmiste täiendamine. Iga koolituse juures on eraldi kirjeldatud koolituse täpsem sisu.
Õpiväljundid on kirjeldatud lisadokumendis.
Õppekeskonna kirjeldus: õppetöö toimub õppetööks kohandatud keskkonnas, kus on olemas esitlustehnika.
Õppematerjalide loend: õppekavas ei ole nähtud ette iseseisvat tööd, täiendõppijad saavad õppematerjalina elektrooniliselt koolitusel läbitud slaidimaterjali.
Lõpetamise tingimused: koolitusel osalemine loetakse lõpetatuks, kui koolitusel osaleja kinnitab auditoorses õppes osalemise allkirjaga osavõtulehel, täidab tagasisideküsimustiku peale koolitust.
Tunnistus väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud.
Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: oma erialal magistrikraad või sellega võrdsustatud erialaline kõrgharidus.

EKAK koolitused 2019 sügissemestril

September
14.09.2019 - kl 11.00 – 14.30 Balintgrupp, korduv kogunemine
Sihtgrupp – arstid, residendid
Koht – Tallinn, Linnamõisa Perearstikeskus , Koskla 16

19.09.2019 kl 13.00 – 17.00 Tänapäevane terve lapse arengu, toitumise ja rinnaga toitmise alane nõustamine perearstikeskuses
.Kuni 18 aastase lapse arengu ja tervisejälgimise juhend."
(Koolituses tutvume laste jälgimise uue juhendiga).

Lektor dr. Lembi Põlder (perearst)
Sihtgrupp – arstid, residendid, õed

Koht – Saaremaa, Kuressaare
Koolitus on rahastatud SOM poolt, osalejatele tasuta.

25.09.2019 kl 13.00 – 17.00 Labajala kasvamine ja arenemine, laste ja täiskasvanute labajalavaevused ja patoloogiad.
Lektor dr Vahur Metsna (ortopeed, ITK)
Sihtgrupp – arstid, residendid, õed
Koht: Tallinn

Oktoober
03.10.2019 kl 13.00 – 17.00 Reumatoloogilise haigusega patsiendi tänapäevane käsitlus esmatasandil.
(Käsitleme esmaste haigete käsitlust ja korduva haige jälgimist - baasravi, uuenenud farmakoteraapiat,s.h. bioloogilist ravi, nende patsientide vaktsineerimisi, rasedust reumatoloogilise haigusega patsiendil).
Lektorid: Raili Müller ja Katrin Ulst (TÜK)
Sihtgrupp – arstid, residendid
Koht – Tartu
Koolitus on korraldatud Eesti Reumatoloogide Seltsi ja EPS koostöös, koolituse eest tasub ERS, koolitus on osalejatele tasuta

03.10.2019 kl 13.00 – 17.00 Tänapäevane terve lapse arengu, toitumise ja rinnaga toitmise alane nõustamine perearstikeskuses.Kuni 18 aastase lapse arengu ja tervisejälgimise juhend."
(Käsitleme uut laste jälgimise juhendit).

Lektor dr. Lembi Põlder (perearst)
Sihtgrupp – arstid, residendid, õed

Koht – Viljandi
Koolitus on rahastatud SOM poolt, osalejatele tasuta.

16.10.2019 kl 13.00 – 17.00 Reumatoloogilise haigusega patsiendi tänapäevane käsitlus esmatasandil.
(Käsitleme esmaste haigete käsitlust ja korduva haige jälgimist - baasravi, uuenenud farmakoteraapiat,s.h. bioloogilist ravi, nende patsientide vaktsineerimisi, rasedust reumatoloogilise haigusega patsiendil).
Lektorid: Karin Laas või Margus Pail (ITK) ja Piia Tuvik või Eve-Kai Raussi (PERH)
Sihtgrupp – arstid, residendid
Koht – Rakvere
Koolitus on korraldatud ERS ja EPS koostöös, koolituse eest tasub ERS, osalejatele tasuta

17.10.2019 kl 13.00 – 17.00 Uued sisehaiguste haiguslood arutluseks ning silmaringi laiendamiseks.
(Varasemalt oleme käsitlenud erinevadi ravimite kõrvaltoimetega seonduvaid haigusjuhtusid, esmast hüperparatüreoosi, porfüüriat jpm. Põnevat meditsiinilist arutlusainet pakume ka sellel korral.)
Lektor dr. Katrin Nõukas (sisearst, ITK)
Sihtgrupp – arstid, residendid
Koht: Paide

25.10.2019 kl 13.00 – 17.00 Alkoholisõltuvus ja levinumad ravimisõltuvused kliinilises praktikas. Sõltuvuskäitumine (nutiseadmed ja internet) lastel ja noorukitel.
(Koolituse eesmärk on koos analüüsida erinevaid alkoholisõltuvuse ning levinumate ravimisõltuvuste (uinutid ja rahustid) juhtumeid. Alkoholisõltuvuse, ravimisõltuvuse ja sagedasemate komorbiidsete häirete (erinevad ärevushäired ja depressioon) diagnoosimise ja ravi võimalusi, seda nii perearstipraksises kui ka koostöös psühhiaatritega. Lisaks analüüsime laste ja noorukite sõltuvuskäitumise välja kujunemist ja nõustamisvõtteid vanematele taolise käitumise ilmnemisel, samuti võimalikke ravi ja rehabilitatsiooniviise).
Lektor psühhiaater dr. Peeter Jaanson
Sihtgrupp – arstid, residendid, õed
Koht: Tartu

31.10.2019 kl 13.00 – 17.00 Tänapäevane terve lapse arengu, toitumise ja rinnaga toitmise alane nõustamine perearstikeskuses.Kuni 18 aastase lapse arengu ja tervisejälgimise juhend."
(Koolituses tutvume laste jälgimise uue juhendiga).
Lektor dr. Lembi Põlder (perearst)
Sihtgrupp – arstid, residendid, õed
Koht – Tallinn
Koolitus on rahastatud SOM poolt, osalejatele tasuta

November
7.11.2019 kl 13.00 – 17.00 Tänapäevane terve lapse arengu, toitumise ja rinnaga toitmise alane nõustamine perearstikeskuses.Kuni 18 aastase lapse arengu ja tervisejälgimise juhend."
(Koolituses tutvume laste jälgimise uue juhendiga).
Lektor dr. Lembi Põlder (perearst)
Sihtgrupp – arstid, residendid, õed

Koht – Rakvere
Koolitus on rahastatud SOM poolt, osalejatele tasuta.

08.11.2019 kl 13.00 – 17.00 Alkoholisõltuvus ja levinumad ravimisõltuvused kliinilises praktikas. Sõltuvuskäitumine (nutiseadmed ja internet) lastel ja noorukitel.
(Koolituse eesmärk on koos analüüsida erinevaid alkoholisõltuvuse ning levinumate ravimisõltuvuste (uinutid ja rahustid) juhtumeid. Alkoholisõltuvuse, ravimisõltuvuse ja sagedasemate komorbiidsete häirete (erinevad ärevushäired ja depressioon) diagnoosimise ja ravi võimalusi, seda nii perearstipraksises kui ka koostöös psühhiaatritega. Lisaks analüüsime laste ja noorukite sõltuvuskäitumise välja kujunemist ja nõustamisvõtteid vanematele taolise käitumise ilmnemisel, samuti võimalikke ravi ja rehabilitatsiooniviise).
Lektor psühhiaater dr. Peeter Jaanson
Sihtgrupp – arstid, residendid, õed
Koht: Tallinn

13.11.2019 kl 13.00 – 17.00 Labajala kasvamine ja arenemine, laste ja täiskasvanute labajalavaevused ja patoloogiad.
Lektor dr. Vahur Metsna (ortopeed. ITK)
Sihtgrupp – arstid, residendid, õed
Koht: Paide

27.11.2019 kl 13.00 – 17.00 Reumatoloogilise haigusega patsiendi tänapäevane käsitlus esmatasandil
(Käsitleme esmaste haigete käsitlust ja korduva haige jälgimist - baasravi, uuenenud farmakoteraapiat,s.h. bioloogilist ravi, nende patsientide vaktsineerimisi, rasedust reumatoloogilise haigusega patsiendil).
Lektorid: Karin Laas või Margus Pail (ITK) ja Piia Tuvik või Eve-Kai Raussi (PERH)
Sihtgrupp – arstid, residendid
Koht – Tallinn
Koolitus on korraldatud Eesti Reumatoloogide Seltsi ja EPS koostöös, koolituse eest tasub ERS, koolitus on osalejatele tasuta

28.11.2019 kl 13.00 – 17.00Tänapäevane terve lapse arengu, toitumise ja rinnaga toitmise alane nõustamine perearstikeskuses.Kuni 18 aastase lapse arengu ja tervisejälgimise juhend."
(Koolituses tutvume laste jälgimise uue juhendiga).

Lektor dr. Lembi Põlder (perearst)
Sihtgrupp – arstid, residendid, õed

Koht – Jõhvi
Koolitus on rahastatud SOM poolt, osalejatele tasuta.

29.11.2019 kl 13.00 – 17.00 Alkoholisõltuvus ja levinumad ravimisõltuvused kliinilises praktikas. Sõltuvuskäitumine (nutiseadmed ja internet) lastel ja noorukitel.
(Koolituse eesmärk on koos analüüsida erinevaid alkoholisõltuvuse ning levinumate ravimisõltuvuste (uinutid ja rahustid) juhtumeid. Alkoholisõltuvuse, ravimisõltuvuse ja sagedasemate komorbiidsete häirete (erinevad ärevushäired ja depressioon) diagnoosimise ja ravi võimalusi, seda nii perearstipraksises kui ka koostöös psühhiaatritega. Lisaks analüüsime laste ja noorukite sõltuvuskäitumise välja kujunemist ja nõustamisvõtteid vanematele taolise käitumise ilmnemisel, samuti võimalikke ravi ja rehabilitatsiooniviise).
Lektor psühhiaater dr. Peeter Jaanson
Sihtgrupp – arstid, residendid, õed
Koht: Rakvere

Detsember
05.12.2019 kl 13.00 – 17.00 Uued sisehaiguste haiguslood arutluseks ning silmaringi laiendamiseks.
(Varasemalt oleme käsitlenud erinevadi ravimite kõrvaltoimetega seonduvaid haigusjuhtusid, esmast hüperparatüreoosi, porfüüriat jpm. Põnevat meditsiinilist arutlusainet pakume ka sellel korral.)
Lektor dr. Katrin Nõukas (sisearst, ITK)
Sihtgrupp – arstid, residendid
Koht: Tallinn

11.12.2019 kl 13.00 – 17.00 Labajala kasvamine ja arenemine, laste ja täiskasvanute labajalavaevused ja patoloogiad.
Lektor dr. Vahur Metsna (ortopeed. ITK)
Sihtgrupp – arstid, residendid, õed
Koht: Viljandi

12.12.2019 kl 13.00 – 17.00 Praktilisi teadmisi silmahaigustest peremeditsiinis
Kordame varasemat samateemalist koolitust.
•Õpime võtma anamneesi ja tegema objektiivset staatust silmahaiguste korral.
•Laste silmade kontroll vastavalt uuele kehtivale esmatasandi laste jälgimise juhendile.
•Otsime tolmukihi alt välja oftalmoskoobid ja õpime nendega midagi asjalikku tegema!
•Mõõdame kõigil ära silmarõhud.
Lektor: perearst dr. Maili Jorro
Sihtrühm: perearstid, residendid, pereõed
Koht: Tallinn