2020 sügissemester

EPS Esmatasandi koolitus-arenduskeskuse 2020 sügissemestri õppekava.

Kõikide koolituste õppekeel on eesti keel.
Koolituste maht on 4 akadeemilist tundi (v.a. Balint grupp, kus grupitöö koolituse maht on 2 akadeemilist tundi).
Õpiväljundid on kirjeldatud lisadokumendis.

Sügissemestril kordame kevadsemestril 2020 ärajäänud koolitusi.

Balint-grupp, jätkugrupp Zoomis , jätkub regulaarselt 2 kuuste vahedega alates august 2020- dets 2020

Läbiviijad: dr. Kadri Suija (Ülikooli Perearstikeskus, perearst), dr. Roman Balõtsev (SA TÜK, psühhiaater)

Sihtgrupp: perearstid, residendid

Sisu: Balinti metoodika annab võimaluse juhitud supervisiooniks sama eriala kolleegide poolt, aitab ära hoida läbipõlemist töös.

September 2020

Labajala kasvamine ja arenemine, laste ja täiskasvanute labajalavaevused ja patoloogiad.

Lektor dr. Vahur Metsna (ortopeed. ITK)
Sihtgrupp – arstid, residendid, õed

Praktilisi teadmisi silmahaigustest peremeditsiinis

Lektor Maili Jorro, perearst

Sihtgrupp arstid, residendid, õed

Oktoober 2020

Alkoholisõltuvus ja levinumad ravimisõltuvused kliinilises praktikas. Sõltuvuskäitumine (nutiseadmed ja internet) lastel ja noorukitel.

(Koolituse eesmärk on koos analüüsida erinevaid alkoholisõltuvuse ning levinumate ravimisõltuvuste (uinutid ja rahustid) juhtumeid. Alkoholisõltuvuse, ravimisõltuvuse   ja sagedasemate komorbiidsete häirete (erinevad ärevushäired ja depressioon) diagnoosimise ja ravi võimalusi, seda nii perearstipraksises kui ka koostöös psühhiaatritega. Lisaks analüüsime laste ja noorukite sõltuvuskäitumise välja kujunemist ja nõustamisvõtteid vanematele taolise käitumise ilmnemisel, samuti  võimalikke ravi ja rehabilitatsiooniviise).

Lektor psühhiaater dr. Peeter Jaanson

Sihtgrupp – arstid, residendid, õed

Labajala kasvamine ja arenemine, laste ja täiskasvanute labajalavaevused ja patoloogiad.

Lektor dr. Vahur Metsna (ortopeed. ITK)

Sihtgrupp – arstid, residendid, õed

Praktilisi teadmisi silmahaigustest peremeditsiinis

Lektor Maili Jorro, perearst

Sihtgrupp arstid, residendid, õed

November

Labajala kasvamine ja arenemine, laste ja täiskasvanute labajalavaevused ja patoloogiad.

Lektor dr. Vahur Metsna (ortopeed. ITK)

Sihtgrupp – arstid, residendid, õed

Praktilisi teadmisi silmahaigustest peremeditsiinis

Lektor Maili Jorro, perearst

Sihtgrupp arstid, residendid, õed

Alkoholisõltuvus ja levinumad ravimisõltuvused kliinilises praktikas. Sõltuvuskäitumine (nutiseadmed ja internet) lastel ja noorukitel.

(Koolituse eesmärk on koos analüüsida erinevaid alkoholisõltuvuse ning levinumate ravimisõltuvuste (uinutid ja rahustid) juhtumeid. Alkoholisõltuvuse, ravimisõltuvuse   ja sagedasemate komorbiidsete häirete (erinevad ärevushäired ja depressioon) diagnoosimise ja ravi võimalusi, seda nii perearstipraksises kui ka koostöös psühhiaatritega. Lisaks analüüsime laste ja noorukite sõltuvuskäitumise välja kujunemist ja nõustamisvõtteid vanematele taolise käitumise ilmnemisel, samuti  võimalikke ravi ja rehabilitatsiooniviise).

Lektor psühhiaater dr. Peeter Jaanson

Sihtgrupp – arstid, residendid, õed

Detsember

Labajala kasvamine ja arenemine, laste ja täiskasvanute labajalavaevused ja patoloogiad.

Lektor dr. Vahur Metsna (ortopeed. ITK)

Sihtgrupp – arstid, residendid, õed

Praktilisi teadmisi silmahaigustest peremeditsiinis

Lektor Maili Jorro, perearst

Sihtgrupp arstid, residendid, õed