2021 kevadsemestri kava ja õpiväljundid

Balint-grupp, jätkugrupp (zoomi keskkond)

Läbiviijad: dr. Kadri Suija (Ülikooli Perearstikeskus, perearst), dr. Roman Balõtsev (SA TÜK, psühhiaater)

Sihtgrupp: perearstid, residendid

Sisu: Balinti metoodikal põhinev supervisoon annab võimaluse juhitud supervisiooniks sama eriala kolleegide poolt, aitab ära hoida läbipõlemist töös.

Õppija oskab time tulle keeruliste olukordadega töökeskkonnas.

„Õlaliigeseprobleemide diagnostika ja ravi põhimõtted“

Lektor ortopeed dr. Alo Kullerkann, ITK

Sihtgrupp: perearstid, residendid

Sisu: Õlaliigese probleemid puust ja punaseks! Räägime sagedamini esinevatest õlaliigese kaebustest ja nende põhjuseks olevatest patoloogiatest. Teeme selgeks kuidas õlaliigese probleeme esmatasandil uurida, ära tunda ja ravida. Läheneme teemale võimalikult praktiliselt, et koolitusel kuuldu ka meeles püsiks ja praktikasse rakenduks.

Õppija värskendab/omandab õlaliigese anatoomia ja sagedamini esineva patoloogia diagnoosimise ja ravi teadmised ning oskab neid rakendada igapäevatöös.

"Kontratseptsioon ja hormoonasendusravi, tänapäevane praktiline lähenemine"

Naistearst dr. Mall Eltermaa, TÜ, ITK

Sihtgrupp: perearstid , residendid, pereõed

Sisu: Räägime praktilisest vaatenurgast naise nõustamisest erinevates vanustest, ohutust kontratseptsioonist ja hormoonasendusravist.

Õppija värskendab/omandab teadmisi tänapäevasest kontratseptsioonist, oskab neid rakendada igapäevatöös.

"Sageli esinevad vaimse tervise probleemid lapse – ja noorukieas"

Dr. Liisa Leppik ja dr. Madis Parksepp, TÜ

Sihtgrupp: perearstid, residendid, pereõed

Sisu: Räägime pervasiivsetest häiretest, ATH - st, meeleoluhäiretest lapse - ja noorukieas. Kuidas neid ära tunda, kuidas aidata, millal ja keda ravis kaasata.

Õppija värskendab/omandab teadmisi lastepsühhiaatrias sagedamini ette tulevatest patoloogiatest, oskab neid teadmisi rakendada igapäevatöös.  

„Labajala kasvamine ja arenemine, laste ja täiskasvanute labajalavaevused ja patoloogiad“

Lektor dr. Vahur Metsna (ortopeed. ITK)

Sihtgrupp: arstid, residendid, õed

Sisu: Räägime labajala arenemisest ja labajalaga seonduvatest vaevustest ja haigustest.

Õppija värskendab/omandab teadmisi labajala arengust ja sagedamini esinevatest patoloogiatest ning oskab neid rakendada igapäevatöös.