Volikiri

 

Mina (nimi, isikukood) ..........................................................................................................................

volitan (nimi, isikukood) ......................................................................................................................,

enda eest hääletama Eesti Perearstide Seltsi 20.... aasta aruande-, valimiskoosolekul.

 

nimi/ allikiri

Kuupäev