Projekt: „Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine“; 

 
Projekt: „Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine“; Abikõlblikkuse periood: 01.10.2019–31.04.2023; 
Eesmärk: Toetuse andmise eesmärk on parandada esmatasandi tervishoiuteenuste kvaliteeti ja tõhusust peremeditsiini tarkvaralise võimekuse suurendamise kaudu.
Toetuse andmise tingimused (edaspidi TAT) on koostatud perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 16 lõike 1 alusel kooskõlas sama paragrahvi lõikega 4. Hange (Viitenumber: 216283) “Kaasaegse peremeditsiini tarkvara tuumfunktsionaalsuse kaardistamine ja eskiiside arendamine” on osa TATist ja Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme tegevusest 2.4.2. ehk Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused. Projeki maksumus on 435 000, millest ERFi toetuse summa 326 250 eurot.

 

Eesti tuleviku heaks