II FAAS - Minimaalset peremeditsiini tarkvara näitlikustavate eskiiside teostatavusanalüüs ja võrdlemine olemasolevate tarkvaradega

Protsesside võrdlus - Minimaalse peremeditsiini tarkvara näitlikustavate eskiiside teostavusanalüüs ja võrdlemine olemasolevate tarkvaradega

Töövõimetuslehe eelanalüüs - Töövõimetuslehe vajaduste kirjeldus, kasutajate soovide nimekiri, tarkvara eskiisid Perearst 2 rakenduse näitel