Ühised pingutused viivad tulemusteni

Eesti Perearstide Seltsi juht Diana Ingerainen tänas traditsioonilisel aastalõpuüritusel kolleege ning koostööpartnereid, rõhutades, et aastalõpu kiirete tegemiste kõrval tuleb võtta ka aega tänamiseks ja tunnustamiseks.

„Tervishoius on tulemuste saavutamiseks vaja mitmete osapoolte ühist panust suuremate sihtide nimel. Aega ei teki kunagi juurde – nii tulebki lihtsalt aeg võtta ja leida hetk nende inimeste tänamiseks, kelle abil on sündinud erinevad projektid ja ellu viidud erinevad lahendused või kes on igapäevatöös nõu ja jõuga abiks.

Mul on hea meel töötada koos entusiastlike inimestega, kes on nõus ühise eesmärgi nimel pingutama. Koostööst sünnib parem tulemus ning saame rohkem ära teha,“ kinnitab Diana Ingerainen.

18. detsembril kogunesid Haabersti tervisekeskusesse perearstid ning nende koostööpartnerid sotsiaalministeeriumist, haigekassast, terviseametist, E-tervise sihtasutusest, IT-ettevõtetest ning ravimifirmadest.

Diana Ingerainen
Eesti Perearstide Seltsi juht