Eesti Perearstide Seltsi (EPS) juhatuse meeles mõlkus juba aastast 2008 mõte esmatasandi tervishoiutöötajaile suunatud koolituskeskuse avamisest, kuid erinevatel põhjustel oli keskus siiani loomata. Täna saab rõõmuga teatada, et aastal 2016 on hea mõte saanud teoks ning Esmatasandi Koolitus-arenduskeskus (EKAK) sündinud.

Katrin Martinson, Eret Jaanson/ EKAK-i juhatuse liikmed (originaal artikkel siit)

Esmatasandi Koolitus-arenduskeskus (EKAK) on Eesti Perearstide Seltsile kuuluv keskus, mis hakkab tegelema just esmatasandi meeskonnale mõeldud koolituste korraldamise ja vahendamisega ning kvaliteediarenduse tegevustega peremeditsiinis.

 

Miks EKAK on vajalik?

 Eesti Perearstide Seltsi (EPS) juhatus on mõlgutanud mõtteid koolituskeskuse avamisest vähemalt aastast 2008, kuid erinevatel põhjustel oli keskus siiski senini tegemata. Eks head mõtted vajavadki pisut settimisaega. Täna aga saab aastat 2016 lugeda EKAK-i sünniaastaks.

Me elama tuhandete võimaluste ajal – koolituskeskusi ja -võimalusi on palju ning igaüks neist otsib oma nišši.

On suuri konverentse, ravimifirmade korraldatud seminare, haiglate korraldatud koolitusi. Ka õdedele mõeldud koolituste valik ja kvaliteet on viimastel aastatel oluliselt paranenud. See teeb meele rõõmsaks. Kuid tuleb märkida, et igapäevatöös on siiski puudu praksise majandamisoskust ja haige kliinilise käsitlemise oskusi arendavatest praktilistest koolitustest.

Väikerühmakoolitustel, mida EKAK hakkab korraldama, on võimalus täiendada praktilisi oskusi, samuti väikeses kolleegide ringis häbi tundmata küsida „rumalaid küsimusi“, asjadest omas tempos aru saada ja seejärel targemana oma igapäevatöösse tagasi minna.

Perearstikeskused on enamasti (loodavatest tervisekeskustest hoolimata) väikesed organisatsioonid. Me toimime suurtest haiglatest ja eriarstisüsteemist erinevalt. Meil on vaja saada hakkama oma väikese kollektiivi piiratud ressurssidega ja seda väga erinevates olukordades. Meil puudub „paks rasvakiht“ raha-, aja- või personaliressursi osas. Seega on väga vajalik, et vahetaksime kogemusi ja õpiksime üksteiselt, kuidas praksist majandada ning tööd optimaalselt ja ressursisäästlikult korraldada.

Lisaks on vaja igapäevatöös patsientidega jagada meeskonnasiseselt rolle nii, et tegevusi mitte dubleerida või sootuks tegemata jätta. Oht rööprähklemise tõttu kiiresti läbi põleda on eriti monopraksistes väga suur.

Euroopa riikides on väikerühmakoolitused kogemuste vahetusena pika ajalooga.

Olles EPS-i esindajad EquiPili (Euroopa peremeditsiini kvaliteedi ja patsienditurvalisusega tegelev organisatsioon European Society for Quality and Safety, mis kuulub WONCA (1) alluvusse) juures,

kuulasime dr Le Vallikiviga Šveitsi kolleegide kogemusi väikerühmakoolituste korraldamisest (Quality Circles), mida Euroopa perearstid eri riikides on tänaseks harrastanud juba aastakümneid (Šveitsis nt alates 1970. aastatest).

Väikerühmakoolitused toimuvad enamasti piirkonniti lähikonnas töötavate perearstide (miks mitte ka pereõdede) osalusel kord kuus. Koos valitakse välja sobiv teema, iga osaleja toob kohtumisele kaasa antud teemasse sobiva haigusjuhu, need arutatakse üheskoos läbi ning käsitletakse ka teema kohta olemas olevat ravijuhist või teadusmaterjale.

Tegevus toimub väikeses ringis, osalejaks 10–15 inimest. Vahetatakse kogemusi antud teema käsitlemisel, arutatakse käsitluse ravijuhisele vastavust ning kohtumise lõppedes valitakse järgmise kohtumise teema ja koht.

Mõnes riigis kogunetakse kohtumisele alati kindlas õpperuumis, mõnes aga käiakse sellise piirkondliku väikerühmakoolitusega ühest praksisest teise. Viimasel juhul toimub lisaks ka naaberpraksise külastus, mis lisaväärtusena annab võimaluse midagi oma keskuse jaoks juurde õppida.

EKAK alustab väikerühmakoolituste käimalükkamisega ka Eestis. Esimesena kutsume kokku ärksad kolleegid eri piirkondadest ning käsitleme seljavalusümptomaatikaga haigusjuhtusid. Loodame selle kohtumisega pakkuda indu ja tuge ka piirkondlike haigusjuhtude arutelude tekkeks. EKAK-i egiidi all on võimalik piirkondliku haigusjuhuarutelu eest ka osalejatele täienduspunkte anda.

Väikerühmakoolituste eelised

Perearstid ja pereõed on oma ametini sageli jõudnud väga erinevaid teid pidi. See tähendab, et üks neist oskab paremini üht ja teine teist tegevust oma töös. Igapäevatöö aga nõuab õigete otsuste tegemist ka halvemini tuttavas valdkonnas. Piinlik on tunnistada aastaid töötanuna, et ma ei oska hästi. Seega on väikerühmaõpe hea koht lünkade täiendamiseks nii õele kui arstile.

Hea on, kui ühtlustame näiteks haavade käsitlemise praktikat, laiendame liigesesiseste süstide oskajate arvu, parandame EKG lugemise oskusi nii õdede kui arstide hulgas jne. Kõike seda saab teha väikeses ringis, kus iga osaleja saab julgesti kätt proovida ja küsida.

E-õppes õppimine

EPS-il on olemas e-koolitusplatvorm, mis arendati välja täienduskoolituskeskkonna PrimCareIT projekti raames, suuresti tänu dr Eret Jaansoni ja PrimCareIT projektijuhi Kristjan Krassi tööle.

Pärast projekti lõppemist on platvorm olnud ooteseisundis ning nüüd, EKAK-i raames, on plaanis e-koolituste väljatöötamine, et hoida kokku aega liikumisel ühest punktist teise ning pakkuda kõigile võimalust õppida omas tempos ja sobival ajal.

Mentorlus

On suurepärane tunne, kui tead, et võid kelleltki alati nõu või julgustust saada. Eriti kui mõelda alustavate noorte arstide või geograafilises eraldatuses töötavate kolleegide peale.

Mentorlus EPS-i sisekeskonna Svoog vahendusel on PrimCareIT projekti raames juba läbi proovitud, platvorm selleks on olemas ning nüüd, EKAK-i raames, püüame seda uuesti elule aidata. Lisaks „premeeritakse“ mentoriks olemist ka täienduspunktide saamisega.

Kutsume pereõdesid ja perearste end EKAK-i tegevusega kursis hoidma ning koolitustel osalema!

Info on kättesaadav pereõdede ja perearstide meililistides, EPS kodulehel ning meditsiiniportaali Med24 kalendris.

Image
MTÜ Eesti Perearstide Selts
Sõpruse pst 179, Tallinn 13415

Arvelduskonto: EE671010102001436008
Image
Image