EKG-aparaatide konkurss

Eesti Perearstide Selts (edaspidi: Selts) korraldab konkursi perearstikeskustele sobivate EKG-aparaatide ja parima EKG-aparaadi pakkumuse väljaselgitamiseks ning kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama selleks pakkumusi.

Arvestades asjaolu, et Eesti Haigekassa on perearstidele näinud ette ressursi perearstikeskustesse kujutise DICOM-formaadis edastamise võimalusega EKG-aparaatide soetamiseks, soovib Selts selgitada välja perearstikeskusele sobivate EKG-aparaatide mudelid ning leppida SA-ga Eesti Tervishoiu Pildipank kokku viimase poolt parima mudeli liidestamise soodustingimustel.

Konkursi tulemusena avaldab Selts oma kodulehel nende EKG-aparaatide loetelu, mis vastavad käesoleval konkursil toodud tehnilistele tingimustele ning nende seadmete hinnad vastavalt pakkumustes toodule. Samuti avaldab Selts oma koduleheküljel selle EKG-aparaadi mudeli andmed, mis osutus konkursil parimaks ning mida SA Eesti Tervishoiu Pildipank hakkab liidestama soodustingimustel. Igal perearstikeskusel on pakkumuste alusel osta endale EKG-aparaat vastavalt oma soovile.

Lisad:
  1. Nõuded pakkujale
  2. Nõuded pakutavatele seadmetele
  3. Lepingu vorm
  4. Pakkumuse vorm
  5. Hinnapakkumuse vorm