Õnnitlused residentuuri lõpetajatele

Kallid residentuuri lõpetajad ja head kolleegid, seltsilised!

Hea meel on teatada 21 kolleegi lisandumisest perearstide ridadesse. Tegemist on taas väga tugeva lennuga, tsiteerin meie professor Ruth Kaldat „ kõik 21 on väga toredad ja mitmekülgsed ning teotahtelised noored perearstid. Kel kõigil olid oma selged plaanid olemas ja vaim, vaatamata residentuuri raskustele ja lõpueksamiks valmistumisele, ikka selge!“

Head kolleegid, meil on mille üle uhke olla! Nii tänased lõpetajad kui ka residentuuri alustajad (sel aastal on 28 peremeditsiini residenti alustamas!) peegeldavad meie eriala olulist rolli kitsamalt tervishoius ja laiemalt terves ühiskonnas. Tervikpilt patsiendist, tema tervisest, järjepidevus on vast kõige olulisemad märksõnad, mida tagame meie perearstid.

Veelkord õnnitlused residentuuri lõpetajatele!

Diana Ingerainen

 20 lend