Eesti Perearstide Selts tunneb sügavat muret tervishoiu hetkeseisu üle

Eesti Perearstide Selts

15. september 2016

Eesti Perearstide Seltsi (EPS) liikmed esitasid täna toimuval perearstide aastakonverentsil perearstide ühtse seisukoha, millega väljendatakse sügavat muret tervishoiu rahastamise hetkeolukorra üle ning soovitakse tervishoiukorraldajatele otsustusjulgust.
Oleme olukorras, kus tervishoiusüsteemi efektiivsemaks muutmisest ei piisa, vaid süsteemi tuleb raha juurde tuua.
Erinevates raportites, analüüsides ning aruteludes Maailma Tervise Organisatsiooni ja Maailmapanga töögruppide koosolekutel on mitmed tervishoiu- ja finantsspetsialistid välja toonud, et tervishoiu rahastamine pole jätkusuutlik. Haigekassa eelarve on viimastel aastatel olnud pidevalt miinuses ning vajadus lisaraha leidmiseks on ilmne. Ettepanekud ja lahendused on poliitikute laual seisnud aastaid. Ootame, et poliitikud lõpetaksid süüdlaste otsimise ja keskenduksid enda rollile, milleks on otsustusjulgus ja vastutuse tajumine patsientide ees.
EPS kindel seisukoht on, et lisaraha ei saa tulla patsientide omaosaluse arvelt – see seaks takistusi arsti juurde pääsemisel ning süvendaks veelgi ebavõrdsust. Tervishoius peab säilima solidaarsuse printsiip.
Tervishoid vajab reformi ja ootame, et tervishoiuga seotud probleemide lahendamine algab koheselt.


Eesti Perearstide Selts

Rakvere

15.september 2016