Sotsaalministeerium
Haridusministeerium
Terviseamet
Riigikantselei
Tallinna Linnavalitsus

 

Kuupäev: 03.11.2021

 Avalik pöördumine

Palume riigi abi ja toetust COVID-19 kriisi lahendamise eesmärkide juures püsimiseks ning kaasnevate kahjude vähendamiseks õpilastel, nende vanematel, samuti pedagoogidel, koolitervishoiutöötajatel ning teistel sidusrühmadel.

Palume usaldust lapsevanemate, tervishoiutöötajate ning kriisijuhtimisstaabi vastu, et üheskoos praeguse olukorraga suutlikumalt toime tulla.

Meil kõigil on ühised eesmärgid:

  1. hoida koolid ja huviringid avatuna;
  2. takistada koolikollete teket ning viiruse levikut koolides ja sealt edasi kogukondades;
  3. soodustada vaktsineeritusega hõlmatuse kasvu nii üldpopulatsioonis kui ka 12–18aastaste seas;
  4. ennetada sotsiaalsest isolatsioonist, õpilünkadest ning infomürast tingitud häireid eelmainitud isikute vaimses tervises.

 

Nende eesmärkide saavutamiseks on vajalikud järgmised otsused.

  1. Hoida koolid ja huviringid avatuna nii kaua, kuni terviseametilt ei laeku vastupidist korraldust. Koolide ja huviringide sulgemise juures tuleb arvesse võtta seda, kas antud vanuserühmas on vaktsineerimine võimalik, samuti piirkondlikku ning asutusepõhist vaktsineerimisega hõlmatust. Vaktsineeritud õpilaste kontaktõpe peab säilima. Otsus koolid ja huviringid sulgeda on viimane võimalus, kui kõik ülejäänud meetmed on ammendunud.
  2. Koolikollete tekke vältimiseks tuleb rakendada regulaarselt terviseameti poolt tunnustatud kiirtestimise meetodit. Teste tuleks teha mitte koolides, vaid kodudes lapsevanema järelevalve all vähemalt 3 korda nädalas lähtuvalt mujal Euroopas juba kasutatavast parimast praktikast nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata õpilastel.

 

See on vajalik järgmistel põhjustel:

  1. Positiivse testitulemuse saanud laps saab kohe koju jääda, nii on tagatud, et tõenäoliselt nakkusohtlik laps ei jõuagi kodust välja. Samuti on lapse jaoks on kodus testimine turvalisem. Lisaks ei teki ohtu, et positiivne testitulemus mõjub stigmana.
  2. Ninaõõnest ärritava testi võtmine võib nakatunul esile kutsuda aevastuse, mille tagajärjel paiskub õhku suures koguses viiruseosakesi.
  3. Õpetajatele ei tohi niigi keerulises olukorras panna lisakohustusi, mida saavad täita teised inimesed (antud juhul lapsevanemad).
  4. Kodustes tingimustes on oluliselt lihtsam ka nakkuskahtlase materjali järelkäitlus, pindade desinfitseerimine ning ruumide tuulutamine.

 

3. Tuleb ühtlustada haridusasutustes rakendatav COVIDi-kahtlaste sümptomitega isikute ning nende vaktsineeritud ja vaktsineerimata lähikontaktsete edasise käsitlemise taktika.

  1. Ülemiste hingamisteede viirushaiguse sümptomitega isikud (nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata) kooli ei tule, vaid jäävad koju kuni PCR-testi tulemuste saabumiseni. Positiivse PCR-testi tulemusega isikud peavad kehtivate eeskirjade kohaselt püsima isolatsioonis.
  2. COVID-19-sse haigestunu lähikontaktsed õpilased ning õpetajad jätkavad koduste antigeeni kiirtestide tegemist kolm korda nädalas kuni lähikontaktsuse lõppemiseni.
  3. Kui laps on andnud kodus või koolis positiivse antigeeni kiirtesti tulemuse, siis peab laps ja klassi lähikontaktsed jääma koju, kuni kiirtesti tulemus on PCR testiga kinnitatud.

 

Laste hea tervis ja haridus on meie kõigi ühine hool. Palume kõigil osalistel üksteist toetada, tehes tegelike vajadustega kooskõlas olevaid otsuseid.

 

Eesti Perearstide Selts
Eesti Noored Perearstid
Eesti Pereõdede Ühing
Image
MTÜ Eesti Perearstide Selts
Sõpruse pst 179, Tallinn 13415

Arvelduskonto: EE671010102001436008
Image
Image