Eesti Perearstide Selts 30

3.detsembril 1991 asutati Eesti Perearstide Selts ja sündis organisatsioon, mis hakkas ühendama vastloodud erialaga arste – perearste. Perearstide Seltsi kuulub täna 861 perearsti ja tegemist on suurima erialaorganisatsiooniga Eestis, mis seisab ühtselt peremeditsiini väärtuste eest.

Eesti Perearstide Seltsil täitub tänavu kolmekümnes tegutsemisaasta. Aastate jooksul oleme koos kujundanud sellest suurima ühtse erialaorganisatsiooni, mis koondab Eesti erinevais paigus töötavaid perearste. Seltsi juhatus seisab kõikide liikmete huvide ja vajaduste eest – keegi ei jää oma murega üksi.

Unikaalsus

Perearst on patsiendi jaoks peamine usaldusisik oma terviseküsimustes, eriarstide jaoks asendamatu partner terviklikus ravis ja tervishoiukorralduses vundament, millele kogu arstiabisüsteem toetub.

Perearstide üks peamisi eesmärke on olla patsiendi jaoks usaldusisikuks terviseküsimustes. Selleks, et patsiendi teekond meditsiinisüsteemis oleks võimalikult sujuv ja inimlik, on selts võtnud eesmärgiks osaleda aktiivselt tervishoiukorralduslikes küsimustes.

Kollegiaalsus

Perearstide töövaldkond on kolmekümne aastaga üha laienenud. Selts seisab selle eest, et üle Eesti oleks võimalik töötada ühtsete kvaliteedikriteeriumide järgi ja selleks oleks liikmetele tagatud tugi ning vahendid. Selts on Eesti meditsiinis teerajaja, olles välja töötanud ühtsed kvaliteedistandardid, mis lähtuvad eriala spetsiifikast ja osaleb Haigekassaga koostöös kvaliteedisüsteemi täiendamisel.

Avatus

Seltsi liikmed saavad aktiivselt osaleda seltsi tööplaani kujundamises. KIndla ajavahemiku tagant viiakse seltsiliste seas läbi uuring, iganädalaselt ilmuvad juhatuse töö ülevaated listis ja siselistis on alati võimalus tõstatada teemasid või täiendada juba saadetud infot. Lähtume põhimõttest, et perearstide organisatsioon on avatud, kiire ja praktiline. Meie eesmärgiks tagada, et tervishoiukorraldus toetaks perearsti igapäevast tööd.

Areng

Selts seisab selle eest, et perearstiabi korraldus ja rahastamine oleks vastavuses perearstikeskuste tööülesannetega patsiendikeskse teenuse pakkumisel. Seepärast osalevad juhatuse liikmed erinevates töögruppides ja algatavad muudatusi, mis on seotud infotehnoloogiliste arenduste, rahastamismudelite ja muude teemadega, mis peavad toetama iga perearstikeskuse tööd nii maal kui linnas.

 EPS tutvustus (pdf)